Frederikshavn Produktionsskole

Tuenvej 20, Elling
9900 Frederikshavn

 

Tlf.: +45 98 48 12 44
Fax: +45 98 48 02 44
info@frederikshavn-ps.dk
www.frhps.dk

 

cvr.nr.: 19688674 -
skolekode: 813350


Diverse:

Værdier:


 

Værdier før 2015


1. Værdisætninger - elever:

  • Vi vil skabe rum for tryghed, fællesskab og positivt samvær individuelle hensyn/værdsættelse

  • Vi vil udfordre de unge

  • Vi vil give de unge indflydelse og medansvar

2. Værdisætning - medarbejdere:

  • Vi vil sikre god kommunikation

  • Vi vil bidrage til fællesskabet med vores individuelle styrkeområder

  • Vi vil det gode ansvarlige samarbejde mod fælles mål

3. Værdisætninger - historisk baggrund:

  • Vi vil en unik skole i udvikling

  • Vi er synlige og troværdige

  • Vi sætter handling bag ord

Mission:

Liv og historie

Visionen:

Vi vil skabe et levende mobilt historisk formidlingsprojekt "Landsbyen Fladstrand" - med baggrund i de lokale maritime traditioner.

Såvel projekter som hverdagen skal ske i samspil med skolens netværk.

Den unge skal udfordres i et aktivt deltagende fællesskab, som gør dem i stand til at navigere og sætte kursen i eget liv.

Indsatsområder:

Hele skolens hverdag / projekter skal fremme alles ejerskab og ansvar Ejerskab og ansvar for skolens hverdag/projekter tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.

Delelementer og mangfoldighed i opgaver skal sikre alles engagement.

Skolens produkter og opgaver bygger på helheder og faglig kvalitet.

Fælles skoleprojekter skal sikre alles engagement.

 

Opdateret den 10. februar 2018