Frederikshavn Produktionsskole

Tuenvej 20, Elling
9900 Frederikshavn

 

Tlf.: +45 98 48 12 44
Fax: +45 98 48 02 44
info@frederikshavn-ps.dk
www.frhps.dk

 

cvr.nr.: 19688674 -
skolekode: 813350


Diverse:

EGU:

Info til eleven omkring EGU

EGU - ErhvervsGrundUddannelse er god til dig der helst vil have mest praktik og ikke så meget skoleundervisning. Uddannelsen er 2-årig og individuelt tilrettelagt. Mindst 20 uger skal være undervisning og resten af tiden er du på en virksomhed. EGU kan bruges som forberedelse til en ordinær ungdomsuddannelse. 

EGU – Erhvervsgrunduddannelse 

  • EGU er et 2-årigt uddannelsesforløb

  • For at starte EGU skal du vide, hvilken branche du vil arbejde i.

  • Du skal også være parat til arbejde og uddannelse

  • EGU tilrettelægges således, at uddannelsen bedst muligt tilgodeser dine ønsker og behov

  • EGU er en vekseluddannelse – den skifter mellem praktisk arbejde i en virksomhed og skoleperioder på en eller anden skole (erhvervsskole, AMU-center, osv.)

  • Der skal laves en uddannelsesplan og en praktikaftale.

Skoleperioderne er tilsammen mindst 20 uger og højst 40 uger.
Undervisningen giver dig mulighed for at forbedre dine skolekundskaber og din faglige viden.
Du kan også få støtte, hvis du har læse- og regnevanskeligheder.
Når du er i skole, får du en skoleydelse.
Praktikken foregår i en virksomhed, hvor du får lærlingeløn.
Når du er færdig med din uddannelse, får du et uddannelsesbevis.
Efter uddannelsen kan du komme i en A-kasse, således at du kan få dagpenge, hvis du bliver ledig.
En EGU-uddannelse giver mulighed for fast tilknytning til arbejdsmarkedet og lyst til fortsat uddannelse.
Du kan ikke umiddelbart starte på EGU – du skal tale med din vejleder først! 

Kontakt Frederikshavn Produktionsskole eller din UU-vejleder, hvis du vil vide mere om EGU. 

Du kan starte EGU på Frederikshavn Produktionsskole.

Opdateret den 24. februar 2018